אילוסטרציה: שיתוף פעולה

תחרות או שיתוף פעולה?

במרבית מקומות העבודה, בתי הספר, משפחות וחוגים חברתיים אחרים נהוג לחשוב כי תחרות היא דבר טוב, מעודד אנשים ומתמרץ לפעולה. האמנם?