אילוסטרציה: הרמוניה מול ביורוקרטיה

על נהלים וביורוקרטיה

כולם יודעים שלכל חברה חייבים להיות נהלים. כן איכות, לא איכות – הכל צריך להיות קבוע בנהלים וחייבים לעבוד לפיהם. ביורוקרטיה כזאת. מין גזרה כזאת משמיים.ואם אלה נהלי איכות – על אחת כמה וכמה. וגם עוד יותר מעצבן.