• slidewholeen1-2he
slider bootstrap by WOWSlider.com v7.8

Posts Tagged: גורם שורש

אילוסטרציה: סיבה-תוצאה-מטרה

סיבה, תוצאה, מטרה

בפעם הקודמת דיברנו על השלב הראשון במתודולוגיה של פתרון בעיות: הגדרת הבעיה. על מנת שנוכל להתקדם ולהבין את המתודולוגיה של פתרון בעיות, עלינו לדבר אותה שפה. על כן אתמקד במאמר זה בשלושה מושגי יסוד: סיבה, תוצאה, מטרה. (more…)

אילוסטרציה: זבוב

מה הבעיה?

השנה האחרונה היתה עבורי כל כך עמוסה בכל מיני עבודות ופעילות אחרת, שלא היה לי זמן לכתוב אפילו מאמר אחד. אבל הנה, היא הסתיימה, השתחרר לי מעט זמן, סיימתי את שדרוג האתר, וכעת אני רוצה לחזור ולכתוב תכנים עבורכם. זה לא יהיה כמו קודם, כל שבוע, אבל אציב לעצמי יעד ראשוני לכתוב מאמר משמעותי אחד בחודש. נראה איך זה הולך. (more…)

אילוסטרציה: רכבת עתיקה

לחקור כמו ילדים

הסלוגן על הנס המתנפנף ברוח של הבטחת איכות רקום באותיות זהובות וגדולות: "שיפור מתמיד".

ואיך משיגים "שיפור מתמיד"?

הדרך הנהוגה במקומות רבים היא מציאת התוצאות הלא-טובות (אי-איכות) והרחקתן, יחד עם התמקדות ביצירת תוצאות טובות (איכות).

ומה הבעיה עם המודל הזה?

הטיפול הוא בתוצאה, ולא בגורם. בסימפטום ולא במחלה.

(more…)

Scroll To Top